top of page

út 19. 10.

|

Kostel Maří Magdalény

AVE MARIA Karolína Janů, Jiří Sejkora a Jiřina Marešová

Nejen slavná Ave Maria pro soprán, hoboj a varhany

Návrat
zpět
AVE MARIA Karolína Janů, Jiří Sejkora a Jiřina Marešová

Čas a místo

19. 10. 2021 16:00

Kostel Maří Magdalény, nám. Svobody 1, 360 01 Karlovy Vary, Česko

Program

J. S. Bach: Toccata a fuga d moll

J. S. Bach: Weichet nur betrübte Schatten

M. Marais: Variace – Les folies d´Espagne

C. Franck: Sedm slov vykupitele na kříži – Prolog

M. Reger: Introdukce d moll

A. Dvořák: Svatební košile – Maria Panno, při mně stůj

C. Saint-Saëns: Sonáta pro hoboj a varhany – Allegretto

P. Mascagni: Cavalleria rusticana – Ave Maria

L. Vierne: Westminsterské zvonečky

F. Schubert: Ave Maria

C. Franck: Panis Angelicus

KAROLÍNA JANŮ

Absolvovala magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze u Prof. Jany Jonášové a na Codarts University for the Arts v Rotterdamu u Prof. Roberty Alexander. Spolupracuje s českými a zahraničními dirigenty a orchestry, věnuje se interpretaci staré hudby jako členka ensemblů Collegium 1704, Ensemble Inégal či Czech Ensemble Baroque. Mezi její repertoár patří opera stejně jako duchovní tvorba a písně.

karolinajanu.com

JIŘÍ SEJKORA

Vystudoval hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X Thuriho a na Akademii múzických umění v Praze u prof. Liběny Sequardtové. Úspěšně se zúčastnil řady soutěží a mezinárodních mistrovských kurzů. Vystupuje po celém světě (Japonsko, USA, Čína, Omán aj.). Je členem Ensemblu 18+ a často hostuje ve významných hudebních tělesech jako Kremerata Baltica, Pražská komorní filharmonie či Brněnská filharmonie.

JIŘINA DVOŘÁKOVÁ MAREŠOVÁ

Vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Josefa Popelky, na Akademii múzických umění v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy a na Musikhochschule für Musik und Theater Hamburg u prof. Wolfganga Zerera. Účastnila se mnoha zahraničních mistrovských kurzů. Věnuje se koncertní a kompoziční činnosti doma i v zahraničí, stylové interpretaci barokní hudby a varhanní improvizaci.

bottom of page