top of page

út 30. 8.

|

Kostel Maří Magdalény

AVE MARIA Karolína Janů, Jiří Sejkora a Ondřej Valenta

Nejen slavná Ave Maria pro soprán, hoboj a varhany

AVE MARIA Karolína Janů, Jiří Sejkora a Ondřej Valenta
AVE MARIA Karolína Janů, Jiří Sejkora a Ondřej Valenta

Čas a místo

30. 8. 2022 19:30

Kostel Maří Magdalény, nám. Svobody 1, 360 01 Karlovy Vary, Česko

Program

A. Vivaldi: Gloria – Domine Deus

A. Marcello: Koncert d moll – Adagio, Vivace

G. F. Händel: Mesiáš – Rejoice greatly

J. S. Bach: Toccata a fuga d moll

W. A. Mozart: Exsultate, jubilate KV 165 – Allegro, Tu virginum corona, Alleluja

P. Mascagni: Cavalleria rusticana – Ave Maria

P. Fletcher: Festivalová toccata

F. Schubert: Ave Maria

C. Franck: Panis Angelicus

KAROLÍNA JANŮ

Absolvovala magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze u Prof. Jany Jonášové a na Codarts University for the Arts v Rotterdamu u Prof. Roberty Alexander. Spolupracuje s českými a zahraničními dirigenty a orchestry, věnuje se interpretaci staré hudby jako členka ensemblů Collegium 1704, Ensemble Inégal či Czech Ensemble Baroque. Mezi její repertoár patří opera stejně jako duchovní tvorba a písně.

karolinajanu.com

JIŘÍ SEJKORA

Vystudoval hru na hoboj na Pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X Thuriho a na Akademii múzických umění v Praze u prof. Liběny Sequardtové. Úspěšně se zúčastnil řady soutěží a mezinárodních mistrovských kurzů. Vystupuje po celém světě (Japonsko, USA, Čína, Omán aj.). Je členem Ensemblu 18+ a často hostuje ve významných hudebních tělesech jako Kremerata Baltica, Pražská komorní filharmonie či Brněnská filharmonie.

ONDŘEJ VALENTA

mezi lety 2014 a 2019 studoval na Akademii múzických umění v Praze u Pavla Černého. Tomu předcházelo studium v letech 2009 - 2015 pod vedením předního českého varhaníka, Jana Hory, na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval hře na cembalo u Ivany Bažantové a hře na klavír u Jany Macharáčkové. Ve studiu hry na cembalo pokračuje i nadále na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Moniky Knoblochové.

V akademickém roce 2017 / 2018 své vzdělání obohatil studijním pobytem na prestižní Universität Mozarteum v Salcburku pod vedením prof. Hannfrieda Luckeho.

Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). Své vzdělání doplňuje pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko, Lichtenštejnsko) pod vedením předních odborníků (J. Tůma, M. Schmeding, P. Crivelaro, L. Lohmann, E. Wiersinga, T. Jellema, J. P. Griveau, S. Baier, K. Urbaniak).

Od roku 2016 působí jako varhaník a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě.

https://www.ondrej-valenta.cz/

Share This Event

bottom of page