top of page
Kostel sv. Máří Magdaleny
Karlovy Vary
Varhany Karlovy Vary.jpg

Farní kostel sv. Máří Magdalény patří k nejkrásnějším stavbám v Karlových Varech a k nejhodnotnějším barokním památkám Čech vůbec. Byl postaven v letech 1732–1736 na popud císaře Karla VI. podle plánů proslulého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera na místě nevelkého gotického kostela z druhé poloviny 14. století. 

Hlavní barokní oltář z roku 1752 vytvořil sochař Jakub Eberle

z Mašťova (1718–1783). Po stranách jsou umístěny čtyři plastiky v nadživotní velikosti – v dolní části církevní otcové svatý Augustin a svatý Jeroným, v horní části apoštolé svatý Pavel a Petr. Otáčivý svatostánek je ozdoben křížem zasazeným v podstavci z vřídelního kamene.

Hlavní oltářní obraz, na němž je vyobrazen Ukřižovaný s Máří Magdalénou truchlící u paty kříže, namaloval Eliáš Dollhopf (1703–1773). V levé části kostela je rovněž obraz svaté Máří Magdalény s Kristem Zahradníkem od karlovarského malíře Josefa Kramolína (1730–1802) a vpravo obraz klečící Máří Magdalény od vídeňského malíře Johanna Herrmanna.
Nad hlavním vchodem je umístěn kůr pro hudebníky a zpěváky. Varhany pocházejí z roku 1899. Postavil je chebský varhanář Martin Zaus.

Kostel svaté Máří Magdalény vybudoval a po staletí spravoval Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, který se sem vrátil po roce 1990 a o chrám pečuje dodnes. V roce 2010 byl kostel prohlášen za Národní kulturní památku České republiky.

bottom of page